Αν είσαι επαγγελματίας ψαράς στη Κύπρο μπορείς να λάβεις χορηγία για να ψαρέψεις λαγοκέφαλους.

Σε πορεία υλοποίησης τίθεται στις 03 Ιουνίου 2024, το Σχέδιο Χορηγιών για τον περιορισμό εξάπλωσης του Λαγοκέφαλου στα παράκτια ύδατα της Κύπρου από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα «ΔΡΑΣΗ 1.6.4 Διαχείριση αλιείας για περιορισμό των ανεπιθύμητων ειδών – Σχέδιο Χορηγιών για τον περιορισμό εξάπλωσης του Λαγοκέφαλου στα παράκτια ύδατα της Κύπρου» αναρτήθηκε και οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους έχουν ξεκινήσει.

Στην ουσία πρόκειται για μία “επικήρυξη των λαγοκέφαλων” με στόχο να αφαιρέσουν πάνω από 125 τόνους λαγοκέφαλων από τις Κυπριακές θάλασσες.

Σκοπός του Σχεδίου είναι ο μετριασμός του είδους «λαγοκέφαλος» (Lagocephalus sceleratus) στην παράκτια ζώνη της Κύπρου από συλλογικές ομάδες αλιέων και αφορά στην άσκηση έντονης στοχευμένης αλιευτικής πίεσης στον πληθυσμό του είδους από τον παράκτιο επαγγελματικό στόλο της Κύπρου.

Από το συνολικό ποσό, το 70% καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) και το υπόλοιπο 30% από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ποσοστό χρηματοδότησης στους Δικαιούχους ανέρχεται σε 100% (δημόσια δαπάνη).

Δικαιούχοι για αίτηση ένταξης προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου είναι «συλλογικές ομάδες» αλιέων:

α) κάτοχοι άδειας αλιείας κατηγορίας Α ή Β, των οποίων τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη τους είναι εγγεγραμμένα στο Κυπριακό Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ) και μέλη ενός από τους αναγνωρισμένους, από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας, τοπικούς συνδέσμους αλιέων και

β) κάτοχοι πολυδύναμης άδειας αλιείας, των οποίων τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη τους είναι εγγεγραμμένα στο Κυπριακό Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ) και είναι μέλη της Συντεχνίας Αλιεών Πολυδύναμων Σκαφών.

Η αμοιβή των Δικαιούχων που θα ενταχθούν στο Σχέδιο θα είναι ανάλογη με το ολικό βάρος των «λαγοκέφαλων» που θα αλιεύσουν και θα καταστρέψουν. Η αντιστάθμιση που θα δίνεται ανέρχεται στα 4,73 ευρώ/κιλό.

O συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι €595.000.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 03 Ιουνίου 2024 μέχρι την Πέμπτη 03 Οκτωβρίου 2024.

www.enoplois.gr

About Author