Η ανακοίνωση του Δασαρχείου Καβάλας ακολουθεί την υπηρεσιακή οδό, αφορά τα τυπικά.

«Πίσω» από αυτήν υπάρχει το πρόβλημα. Τα αγριογούρουνα στο Νομό φαίνεται ότι αυξήθηκαν. Πλέον «κατεβαίνουν» στα πεδινά, κάνοντας ζημιές. Ήδη η παρουσία αγριογούρουνων αναφέρθηκε στον Αμυγδαλεώνα, σε χωριά της ΔΕ Φιλίππων και στο Δήμο Νέστου.

Συγκροτούνται όπως προβλέπεται από το νόμο ομάδες δίωξης αυτών, αποτελούμενα από κυνηγούς. Μέλη των κυνηγετικών συλλόγων. Σε περίπτωση θανάτωσης τους, η σπλήνα προωθείται για εξέταση. Λόγω νόσου που υπάρχει στα συγκεκριμένα ζώα. Το υπόλοιπο θα το κρατούν οι κυνηγοί.

Η ανακοίνωση του Δασαρχείου Καβάλας:

«Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Π.Ε. Καβάλας ότι συστάθηκαν από το Δασαρχείο Καβάλας συνεργεία δίωξης αγριόχοιρων και υβριδίων αυτού, καθώς και μη δεσποζόμενων χοίρων όπως αυτά προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/8098/2167/2022 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 4239Β) <<Τροποποίηση της υπ΄ αρ.147/21886/25.01.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄313)>> και  την υπ’ αριθ. 234929/20-05-2024 απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Ε.Ε.Δ.Π.Μακ.-Θράκης, τα οποία θα ασκούν τη δραστηριότητα της θήρας σε ορεινές και ημιορεινές θέσεις της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Καβάλας (χερσαίο τμήμα του νομού) εκτός από τα Καταφύγια Άγριας Ζωής και τις προστατευόμενες περιοχές, κατά τις ημέρες Τετάρτη και Σάββατο κατά την χρονική περίοδο από 29-5-2024 έως και 29-6-2024 σύμφωνα με τις διατάξεις της θήρας.

Εφιστούμε την προσοχή στους περιοίκους και σε όσους δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο».

www.enoplois.gr

About Author