Προ ημερών το Πρότυπο Δάσος Δυτικής Μακεδονίας – Western Macedonia Model Forest έλαβε την επίσημη έγκριση ως πλήρους μέλους του Διεθνούς Δικτύου Πρότυπων Δασών (International Model Forest Network).

Πρόκειται για το επιστέγασμα μίας συγκροτημένης συλλογικής προσπάθειας φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της Δυτικής Μακεδονίας για την από κοινού προσπάθεια αειφόρου διαχείρισης των δασών και των φυσικών πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τη συνδρομή  των οργάνων του Διεθνούς και του Μεσογειακού Δικτύου Πρότυπων Δασών με τη διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών και γνωμοδοτήσεων, καθώς και την  αναντικατάστατη συνδρομή τοπικών φορέων και εθελοντών που συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα. Στην παραπάνω προσπάθεια για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος συμμετείχαν η τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β΄ βαθμού, δασικοί συνεταιρισμοί, ορειβατικοί-πολιτιστικοί σύλλογοι, μία δασική βιομηχανία και 53 φυσικά πρόσωπα, υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της ΑΜΚΕ «Πρότυπο Δάσος Δυτικής Μακεδονίας» και εμπνευστή της προσπάθειας, κου Τσίμπλινα Δημητρίου (Δασολόγος MSc και προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Κοζάνης).

Ιστορικά το Model Forest ξεκίνησε στον Καναδά το 1970 και μέχρι προσφάτως αριθμούνταν 61 πρότυπα δάση σε 36 χώρες παγκοσμίως.

Το Πρότυπο Δάσος Δυτικής Μακεδονίας έχει έδρα το Δήμο Βοΐου, είναι το πρώτο αναγνωρισμένο ως τέτοιο στην ελληνική επικράτεια. Στόχος του πράσινου αυτού εγχειρήματος είναι η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου και η ανάληψη δράσεων που εστιάζουν σε θέματα υψίστης σημασίας για το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία, όπως η δικτύωση, η προστασία του περιβάλλοντος, ο αγροτουρισμός, και η αειφόρος διαχείριση των ξυλωδών και μη ξυλωδών προϊόντων της περιοχής.

Στα παραπάνω ζητήματα διαχείρισης δασικού πλούτου και φυσικών πόρων, εντάσσονται ακόμη δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το forest therapy (ευεξία και ευφορία που προκαλεί το δάσος κατά την άσκηση δραστηριοτήτων σε αυτό), το urban food (μια ευρωπαϊκή τάση φύτευσης οπωροφόρων δέντρων σε αστικές περιοχές ώστε να περάσει η κουλτούρα της υγιεινής διατροφής) και παράλληλα με τη συνδρομή του δήμου ή εθελοντών συλλογή των φρούτων και η διανομή τους σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Επιπλέον η συνεργασία με το IMFN (International Model Forest Network) και το MMFN (Mediterranean Model Forest Network) ανοίγει το δρόμο για ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας με άλλες χώρες σε ότι αφορά την αειφόρο διαχείριση του δασικού περιβάλλοντος.

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε το μήνυμα του Προέδρου κου Τσίμπλινα Δημήτριου «Συγχαρητήρια σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς, που εργάστηκαν επιμελώς στις δραστηριότητες του Πρότυπου Δάσους Δυτικής Μακεδονίας. Δεσμευόμαστε σε ένα επιτυχημένο και παραγωγικό μέλλον και ευελπιστούμε να αποτελέσουμε ένα εργαλείο αειφόρου διαχείρισης των δασών και των φυσικών πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρότυπο Δάσος Δυτικής Μακεδονίας:
https://www.medmodelforest.net/en/?option=com_content&view=article&id=337

About Author