ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ  ΝΕΟΥ  Δ.Σ.

Το  νέο Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Κυνηγετικού  Συλλόγου  Χρυσούπολης  που  εκλέχθηκε  κατά  τις  αρχαιρεσίες  της  14ης Απριλίου  2024, συγκροτήθηκε  σε  σώμα  την  17η Απριλίου 2024, με την  απόφαση  13 /17-4-2024  και  αποτελείται  από τους   παρακάτω ως εξής:   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Νεδέλκος Ηλίας

Αντιπρόεδρος:  Καραμανλής Δημήτριος

Γενικός  Γραμματέας: Αποστολίδης Ιωάννης

Κοσμήτορας: Ουστάς  Ευάγγελος

Μέλος: Παπαδημητρίου  Βασίλειος

Μέλος: Κούπας Βασίλειος

Ταμίας: Μπαμπαλής Στυλιανός

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1ο  Μέλος: Μπελάς Παναγιώτης

2ο  Μέλος:  Πασχάλης  Ιωάννης

3ο  Μέλος:  Παναγιωτάρας  Κωνσταντίνος

About Author