Οι καμπάνες να χτυπήσουν, να σημάνει συναγερμός.

Εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για τον Αιολικό Σταθμό στο Μπούρινο.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας αποφασίζει: “Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Α2/10ης Ομάδας: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 23,4MW στη θέση “Ντρισινίκος” Δ.Ε. Αιανής, Σιάτιστας & Βεντζίου των Δήμων Κοζάνης, Βοϊου & Γρεβενών, των Π.Ε. Κοζάνης & Γρεβενών» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Φορέας του έργου η εταιρεία: «GREEN VELOCITY 4 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GREEN VELOCITY 4»”

Η επιτροπή καλεί τον κόσμο σε γενικό ξεσηκωμό. Το έργο να προσκρούσει στην γενικευμένη αντίδραση των πολιτών.

Πρώτη ενέργεια της επιτροπής η επίσκεψη αντιπροσωπείας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας.

About Author