ΨΗΦΙΣΜΑ

του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

To Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. δηλώνει την αντίθεσή του στην αδειοδότηση και κατασκευή Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στην περιοχή του Δασικού Συμπλέγματος Τριγώνου-Ορεστιάδας (Δάσος Πενταλόφου-Πετρωτών), στη θέση «ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ» του Δήμου Ορεστιάδος για τους παρακάτω λόγους.

1) Σύμφωνα με την πολύχρονη έρευνα που έχει διεξαχθεί τα τελευταία 20 έτη από το Τμήμα ΔΔΠΦΠ του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης το συγκεκριμένο αποτελεί ένα Βαλκανικό δρυοδάσος υψηλής αντιπροσωπευτικότητας και βιοποικιλότητας. Για τον λόγο αυτό έχει επιλεγεί ως μόνιμος μάρτυρας της κατάστασης διατήρησης του τύπου οικοτόπου 91Μ0 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκτός περιοχών του Δικτύου Natura 2000, στις εξαετείς εθνικές αναφορές της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2) Αποτελεί ένα προσιτό φυσικό βιολογικό εργαστήριο το οποίο εξυπηρετεί τις επιστημονικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος ΔΔΠΦΠ του ΔΠΘ. Στο δάσος Πενταλόφου-Πετρωτών εκτός από την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών (όπου περιλαμβάνονται μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές), σε ετήσια βάση διενεργούνται εκπαιδευτικές εκδρομές και διεξάγεται επί του πεδίου άσκηση των φοιτητών Δασολογίας. Πιο συγκεκριμένα στο Δάσος Πενταλόφου-Πετρωτών έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα μία (1) διδακτορική διατριβή, δύο (2) μεταπτυχιακές διατριβές καθώς και μεγάλος αριθμός πτυχιακών εργασιών. Τα αποτελέσματα των παραπάνω έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και συνέδρια αναδεικνύοντας την οικολογική αξία της συγκεκριμένης περιοχής.

3) Το δάσος Πενταλόφου-Πετρωτών αποτελεί το μοναδικό φυσικό δάσος του βόρειου Έβρου (βόρεια του Διδυμοτείχου) και μοναδικό διαθέσιμο δασικό οικοσύστημα για την άσκηση των δραστηριοτήτων της δασικής αναψυχής, του οικοτουρισμού και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εντός του Δήμου Ορεστιάδας. Η απώλεια του, συνέπεια του σχεδιαζόμενου έργου, θα υποβαθμίσει ανεπανόρθωτα την ποιότητα της ζωής και τις προοπτικές ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.

Πρέπει εν κατακλείδι να τονιστεί ότι η κλίμακα και το είδος του παραπάνω έργου θα προκαλέσει στο δασικό οικοσύστημα της περιοχής επιπτώσεις που θα είναι μη αντιστρέψιμες και μη θεραπεύσιμες παρόλο που το έργο χαρακτηρίζεται ως προσωρινό.

About Author