Μέσα απ’ αυτό, οι κυνηγοί θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν, να συμμετάσχουν σε διάφορα σεμινάρια με επιστημονικούς συνεργάτες ώστε να διορθώνουν τα λάθη τους

Μέσα σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, τον κόσμο αλλά και το κυνήγι ειδικότερα, με την πανδημία και ένα νέο – δεύτερο – κύμα μέτρων ενδεχομένως από το φθινόπωρο, τα προβλήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Όμως πολλές είναι και οι νίκες – για εμένα – που πετυχαίνει ο κυνηγετικός κόσμος μετά από υπομονή, επιμονή και έντονη προσπάθεια. Μία από αυτές είναι και το κέντρο εκπαίδευσης των κυνηγών στο Νευροκόπι, το οποίο μπορεί να μην είναι έτοιμο μέσα στα χρονικά πλαίσια που είχαν υπολογιστεί, λόγω της καραντίνας, αλλά προχωράει σταθερά για να παρουσιαστεί και να παραδοθεί προς χρήση στους Έλληνες κυνηγούς. Ένα πολύ σημαντικό έργο για εκπαίδευση και ενημέρωση των κυνηγών και όχι μόνο, και γενικώς όλων εκείνων που δρουν στο περιβάλλον, υλοποιείται αυτή την περίοδο στο Κ. Νευροκόπι. Πρόκειται για ένα έργο, ο επίσημος τίτλος του οποίου είναι: «Κέντρο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης των Περιβαλλοντικά Δρώντων» ή πιο απλά Σκοπευτήριο. Το έργο εκτελείται μέσω του προγράμματος «Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» και έχει συνολικό προϋπολογισμό 712.905,39 ευρώ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%. Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης (ΚΟΜΑΘ) με 254.615,1 ευρώ, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κ. Νευροκοπίου «Η Άρτεμις» με 252.730,15 ευρώ, το Δήμο Κ. Νευροκοπίου με 23.164 ευρώ, το Σύλλογο «EURORADAR» της Βουλγαρίας με 14.430 ευρώ και τον Κυνηγετικό και Αλιευτικό Σύλλογο Sokol Βουλγαρίας με 167.966,14 ευρώ. Σημαντική είναι η προσφορά του κ. Θεοφάνη Καραμπατζάκη, του επιστημονικού συνεργάτη της ΚΟΜΑΘ, μας λέει ο κ. Παναγιώτου και σημειώνει ιδιαίτερα ότι, όλα αυτά τα χρόνια, «αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα, βρίσκαμε συνέχεια μπροστά μας ένα τοίχο, όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες και τη γραφειοκρατία, ενώ αργότερα αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε και προβλήματα και στον ιδιωτικό τομέα, Μετά ήρθε και η πανδημία, αλλά προχωράμε πολύ καλά». Αναλυτικότερα ο κ. Παναγιώτης Παναγιώτου δήλωσε στον ΘΗΡΕΥΤΗ: «Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, όχι μόνο για τους κυνηγούς, αλλά για όσους είναι δρώντες στην ύπαιθρο, για την Θηροφυλακή, το Δασαρχείο και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες! Το κέντρο θα έχει δικό του σκοπευτήριο και αίθουσες για σεμινάρια, ώστε να γίνεται σωστή εκπαίδευση του κυνηγού, μιας και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μας παίρνει άλλο. Στοχεύουμε στην σωστή διαπαιδαγώγηση του κυνηγού, στην παιδεία. Όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Φέρνουμε τα ευρωπαϊκά δεδομένα πλέον και στην χώρα μας. Το κέντρο εκπαίδευσης είχε υπολογιστεί να είναι έτοιμο στα τέλη Αυγούστου αλλά λόγω των μέτρων για την πανδημία, έχουμε πάει αρκετά πίσω, όπως συνέβη σε όλους τους άλλους τομείς. Δεν γνωρίζω πλέον πότε θα είναι έτοιμο προς χρήση το κέντρο, αλλά προχωράει σταθερά, αυτήν την στιγμή βρισκόμαστε στα μπετά και στον ελεγκτή δόμησης. Το κέντρο αυτό, όπως είπα και πριν, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για τον Έλληνα κυνηγό, έχει αγκαλιαστεί κυριολεκτικά από όλους τους τους τοπικούς παράγοντες, από την Θηροφυλακή, φυσικά την ΚΟΜΑΘ, τον Δήμο Νευροκοπίου και όλα τα μέλη και τους φίλους του Κυνηγετικού Συλλόγου Νευροκοπίου. Η περιοχή θα αναβαθμιστεί! Δεν θα μπορούν να έρχονται μόνο οι Έλληνες και κυνηγοί για εκπαίδευση, αλλά και άλλοι, όπως π.χ. οι Βούλγαροι κυνηγοί καθώς έχουμε άριστη συνεργασία και αλληλοστήριξη με τον Βουλγάρικο σύλλογο Sokol. Κλείνοντας, να τονίσω ξανά ότι στόχος μας είναι να ανέβει το επίπεδο των Ελλήνων κυνηγών. Το κυνήγι δεν είναι μόνο σκότωμα και τέλος, είναι ο σεβασμός στην φύση, στο θήραμα και στον συνάδελφο. Κύριος σκοπός μας είναι η σωστή εκπαίδευση του Έλληνα κυνηγού. Σας ευχαριστώ!».

Δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

ΓΕΝΙΚΑ

Το έργο “Certified Environmental Actors” και ακρωνύμιο “CEA” έχει ενταχθεί στην επενδυτική προτεραιότητα 6d: “Protecting and restoring biodiversity, soil protection and restoration and promoting ecosystem services including NATURA 2000 and green infrastructures” (Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μέσω του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών), στον άξονα 2: “A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area” (Βιωσιμότητα και κλιματική προσαρμογή της διασυνοριακής περιοχής) στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020).

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 712.905,39€ (Subsidy Contract B2.6d.02/31-8-2017). Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%.

Το εταιρικό σχήμα του έργου “CEA” απαρτίζεται από τους ακόλουθους φορείς:

 • LB – Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης – Συντονιστής εταίρος
 • PB2 – Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”
 • PB3 – Δήμος Κ. Νευροκοπίου
 • PB4 – Σύλλογος “EURORADAR” (Association “EURORADAR”) της Βουλγαρίας
 • PB5 – Κυνηγετικός και Αλιευτικός Σύλλογος “Sokol” (Association of Hunters and                fishermen “Sokol”) της Βουλγαρίας

Το συγκεκριμένο έργο διαπιστώνει την μεγάλη βιοποικιλότητα και τα μοναδικά οικοσυστήματα που συναντώνται στη διασυνοριακή περιοχή. Επίσης, παρατηρείται πως υπάρχει μεγάλος αριθμός κυνηγών, που είναι μέλη των τοπικών κυνηγετικών συλλόγων, καθώς και άλλοι συμβαλλόμενοι φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων. Έτσι, ο κύριος στόχος του εγκεκριμένου έργου είναι η εκπαίδευση όλων των  πιθανών συμβαλλόμενων μετόχων στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας μέσω θεωρητικής εκπαίδευσης με παρακολούθηση θεματικών σεμιναρίων και πρακτικής άσκησης. Με αυτό τον τρόπο, οι συμμετέχοντες θα λάβουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να συμβάλλουν στην αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

Το έργο στοχεύει, επίσης, στη δημιουργία συνεργατικών δραστηριοτήτων και ενεργειών, ώστε μέσα από την επικοινωνία και τις κοινές δράσεις οι δύο χώρες να συμβάλλουν στην μείωση αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλουν και στην διατήρηση και στην προστασία της βιοποικιλότητας στην διασυνοριακή περιοχή.

Α.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο κύριος σκοπός των εταίρων είναι η οργάνωση των κυνηγών και η κυνηγετική κατάρτιση για την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της φυσικής βιοποικιλότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση και συγκεκριμένα προς την εκπαίδευση όλων των  «Περιβαλλοντικά Δρώντων» (κυνηγοί, θηροφύλακες, εθελοντές κτλ) θα συμβάλλουν: 1. η παροχή θεωρητικής εκπαίδευσης με παρακολούθηση θεματικών σεμιναρίων σε ειδικά κατασκευασμένο για το σκοπό αυτό κτίριο 80 τμ, ως «Κέντρο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης», το οποίο θα διαθέτει αίθουσα διδασκαλίας και αίθουσα προσομοίωσης με το ανάλογο οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό, και 2. το «Πεδίο πρακτικής άσκησης» το οποίο θα περιλαμβάνει σκοπευτήριο πήλινου και κινητού στόχου και χώρο ασκήσεων πολιτικής προστασίας. Με αυτό τον τρόπο, οι συμμετέχοντες θα λάβουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να συμβάλλουν στην αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το τεράστιο έργο θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες στους αναγνώστες. Εδώ, να τονίσω την άριστη συνεργασία και επικοινωνία που είχαμε τόσο με τον Πρόεδρο του συλλόγου κ . Παναγιώτου όσο και με τον επιστημονικό συνεργάτη της ΚΟΜΑΘ κ. Θεοφάνη Καραμπατζάκη, που μας έστειλε τις γενικές πληροφορίες και την μακέτα του εκπαιδευτηρίου. Δείγμα και αυτό της κοπιαστικής δουλειάς και της αγάπης για το κυνήγι των ανθρώπων που απαρτίζουν τις κυνηγετικές οργανώσεις!

About Author

5 thoughts on “Ένα κέντρο εκπαίδευσης για κυνηγούς στο Κ. Νευροκόπι

 1. Wow, incredible blog layout! How long have you ever been running a blog for?
  you made running a blog glance easy. The whole glance of
  your site is excellent, as neatly as the content material!
  You can see similar here sklep internetowy

 2. Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not seeing
  very good results. If you know of any please share.
  Cheers! You can read similar text here: Backlink Building

 3. Wow, awesome weblog format!
  How long have you been running a blog for?

  you made blogging look easy. The full glance of your web site is excellent,
  as well as the content! I saw similar here prev
  next and that
  was wrote by Dovie01.

 4. Wow, superb weblog structure!
  How long have you ever been blogging for?
  you made running a blog look easy. The full look of your web site
  is fantastic, as well as the content material! I saw
  similar here prev next and it’s was
  wrote by Daryl98.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *